Välkommen till Fågelsta!


Eller Fogelstad. Beroende på vem man frågar så kan Fågelsta stavas med “Å” eller med “O”. Och med eller utan ett “D” på slutat. Kärt barn har många namn. Alla varianter är rätt. Själv är jag pragmatiker och väljer den stavning som oftast används i kartor, GPS:er, fastighetsbeteckningar med mera. Jag som idag driver gården tillsammans med min familj heter Oscar Liljencrantz och jag har drivit gården sedan våren 2016.

Det gården kanske är mest känd för är den kvinnliga medborgarskola som drevs mellan 1925 och 1954. Numerar lever skolans vidare genom kulturföreningen Fogelstad. Föreningen driver bland annat ett museum som ligger på gården. Museet är öppet helger sommartid eller efter överenskommelse.

Skog

Gården har cirka 400 hektar produktiv skogsmark. Merparten är gran och tall. Det finns även inslag av björk. Skogen växer på allt från torr grusås med långsamväxande tall till bördiga före detta fält med hög tillväxt där det växer gran. Fläckvis ligger skogen på sanka marker.

Jakten är utarrenderad.

Växtodling

Gården är idag på 230 hektar åker och ytterligare 85 hektar åker som arrenderas. Totalt 315 hektar växtodling. På gården bedrivs konventionell växtodling. Främst är det vete, korn och raps som odlas. Det finns även en liten försöksodling med klöver. För dagen “hyr” Hästkraft cirka 100 hektar av åkern till vallodling. Hästkrafts vall är under avveckling och allteftersom vallen blir gammal så går arealen tillbaka till gården.

Driften görs med en modern maskinpark där exempelvis körspår och GPS nyttjas för att undvika onödig överlappning av bekämpningsmedel och gödning.

Växtodlingen bedrivs helt plöjningsfritt. Istället används en kraftig kultivator vid behov i kombination med minimerad bearbetning när det är möjligt.

Beten

Cirka 10 hektar beten hör till gården. Det är vackra hagmarker som ligger nära gårdsområdet med mycket ädellöv. Hagarna betas av Highland cattle - Skotsk höglandsboskap - som går ute året runt. Korna har tillgång till vindskydd men de nyttjas sällan. Möjligen för att gömma sig när det är för varmt. Riktigt kalla vinterdagar kan man se frost längs ut på pälsen. Det visar hur välisolerad deras päls är. Highland cattle har päls i dubbla lager.

Bostäder och gårdsnät

Till gården hör - utöver de byggnader som behövs för gårdens drift - även ett antal bostäder och lokaler som hyrs ut. Bostäderna består av både villor och lägenheter i olika storlekar. Är du intresserad så skicka ett meddelande om vad du söker

Gården har eget nät för vatten, avlopp och el. Näten försörjer både gårdens egna behov och så säljs vatten, avlopp och el även till många av de hus som ligger på gårdsområdet och som en gång i tiden hört till gården.

Vatten och fiske

Till gården hör sjön Aspen som ligger utmed riksväg 56 (cirka 2 mil norr om Katrineholm). Det är en insjö med naturlig tillrinning från kringliggander landskap. Via Aspån rinner vattnet vidare ut i Öljaren. För intresserade finns det möjlighet att köpa fiskekort och båtplats via tjänsten iFiske.

Det finns även en badplats med brygga i sjöns södra ände.

iFiske:s webbplats

Galleri

Klicka på valfri bild för att förstora bilden.

Kontakt


Gården ligger vackert i Julita - cirka två mil norr om Katrineholm - i västra Södermanland.

0708 230 211

Fågelsta stora huset
643 96 Julita

Den gröna och den gula färgen på denna webbplats? Det är så klart John Deeres färger!